Web Content Display

Compromís 48 - Continuar incrementant els mitjans personals especialitzats per a garantir el principi d’inclusió educativa

Continuarem incrementant els mitjans personals especialitzats per a garantir l'aplicació del principi d'inclusió educativa al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que tinga necessitats específiques de suport educatiu.

Web Content Display

Iniciativa: Acolliment de personal investigador ucraïnés en el sistema valencià d’I+D+I

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Integració d'estudiantat i de personal investigador afectat pel conflicte d'Ucraïna

S'ha col·laborat amb les universitats valencianes en les despeses d'integració de l'estudiantat i s'ha finançat l'acolliment per part centres d'investigació valencians de personal investigador comprés en l'àmbit subjectiu de protecció temporal contemplat en la Decisió d'Execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març de 2022, així com en l'Ordre PCM/170/2022, de 9 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, pel qual s'amplia la protecció temporal atorgada en virtut de la Decisió d'Execució (UE) 2022/382

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/28/pdf/2022_8754.pdf

 

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Ciència i Investigació i Direcció General d'Universitats